Şemseddin Sivâsî
İsim:
Şemseddin Sivâsî
Yaşadığı Yer:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Eğitim:
E-Posta:
Web:
Hakkında
Şemseddin Sivâsî 926/1520’de Tokat/Zile’de doğmuş, bilhassa Menâkıb-ı İmâm A’zam, Menâkıb-ı Çehâr-yâr-ı Güzîn, Heşt-Behişt, Süleyman-nâme, Gülşen-âbâd, Divân ve Mevlid adlı eserleriyle meşhur olmuş önemli bir mutasavvıf müelliftir. Tahsilini ikmâl ettikten sonra İstanbul’da bir müddet müderrislik yapmış, dört Osmanlı sultânının (Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III: Mehmed) devirlerini idrâk etmiş, hepsinden de hürmet ve ilgi görmüştür. Tasavvufî yönüyle de dikkat çeken Sivâsî, Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolu müessisidir. 1006/1597’de vefât etmiş, Sivas Meydan Camii haziresine defnedilmiştir. Şâirliği ve edebî kimliği tasavvufî yönü kadar dikkat çekmemiştir. Menâkıbnâmelerde kendisine birçok kerâmet isnâd edilmiştir.

Yazarın Kitapları
Yazarlar
Grubuna Katıl
Takip Et
© 2010 SUFİ KİTAP
tasarım primeart