İnsan için derler ki, “gizli hazne”yi bilmek, Rabb’ini bulmak, hâsılı mur...
'Rûmeli' Diye Yazılır, 'Osmanlı' Diye OkunurBir zamanlar hepimiz cihanşümul bir devletin ço...
İsimleri Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali…  Kâinatın Sevgilisinin eşiğine düşünce ...
  Dertli ile dertlenir misin, onun derdine o...
Normal021falsefalsefalseTRX-NONEX-NONE "İki gözümüz var ama bir görürüz." Me...
Nefislerin Terbiyesi/Müzekki’n-Nüfus,  Anadolu evliyasının büyüklerinden Eşrefoğ...
Kendini ucuza satma, çünkü değerin pek fazla senin. Sen değerinle ve düşüncenle iki âleme b...
“Ey gönül! Ses etme bekle. ‘Ya nasip!’ de, Rabbine bırak. Dert ...
İSTANBUL'UN SIRLILARI KEŞKÜL DERGİSİ'NİN 36. SAYISINDA   İslâm medeniyetinin Osm...
Penceresi kadar düşer her eve ay ışığı.Güzelliklere açık olmak için güzel olmak, güzeli tam...
Grubuna Katıl
Takip Et
© 2010 SUFİ KİTAP
tasarım primeart